Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

contact | copyright | disclaimer
home » diensten » advies en projectmanagement

Advies en projectmanagement

Advies
 
Als opdrachtgever kunt u Koningsstal Infracare inzetten voor specifieke, specialistische (deel-)oplossingen; als deskundige aanvulling op uw eigen organisatie. Dit kan in de rol van adviseur, civieltechnisch ontwerper/tekenaar, maar ook als contractopsteller en contractbegeleider. U kunt ook het totale proces van infrastructuurontwikkeling aan ons toevertrouwen. En zo de volledige zorg voor uw buitenruimtevraagstukken aan ons overdragen.

In alle fasen van het proces
Het oplossen van een inrichtingsvraagstuk is vaak een tijdrovend en ingewikkeld proces. Wij kunnen u in iedere fase, van strategie tot ontwikkeling tot uitvoering en beheer en onderhoud, van dienst zijn. Onze dienstverlening is breed en omvat o.a. het uitvoeren van haalbaarheids- en variantenstudies, het verlenen van technische advisering en het maken van budgetramingen.
In de fase van uitvoering zorgen wij voor contractadvisering, vraagspecificaties op basis van Functioneel Ontwerpen en Systems Engineering, technische uitwerking bouw- en woonrijp maken, inrichten en revitaliseren bedrijventerreinen, detailontwerpen en engineering, bestekken, kostencalculaties, directievoering en toezicht.


Projectmanagement

Wij leveren projectmanagement  “op maat”. Het is belangrijk om in samenspraak met u als opdrachtgever te zoeken naar oplossingen die binnen de gewenste en wettelijke randvoorwaarden passen. Bij het opstarten van projecten is het beheersen van de kosten, kwaliteit en planning van groot belang. Projectmanagement kan worden verzorgd vanaf de planontwikkeling tot en met de realisatie.
 
Projectmanagement fungeert als het centrale aanspreekpunt bij projecten. Hierbij worden de werkzaamheden van alle betrokken partijen namens de opdrachtgever gestuurd en gecoördineerd. Een pragmatische aanpak van de werkzaamheden staat daarbij centraal.
Werkzaamheden ten behoeve van projectmanagement kunnen onder andere zijn:
- Opstellen van Programma van Eisen;
- Selecteren van partijen ten behoeve van zowel ontwerp als uitvoering;
- Opstellen en bewaken van een projectbudget;
- Opstellen en bewaken van een tijdsplanning;
- Bewaking van de kwaliteit van de (ver-) bouwwerkzaamheden;
- Cloud oplossingen voor projectmanagement;
- Oplevering van de (ver-) bouwwerkzaamheden.


sitemap
SITEMAP

Koningsstal Infracare | Keulenaar 4 | 3961NM | Wijk bij Duurstede | Tel. 0343 594767 | info@koningsstal.nl | K.v.K.nr. 30209026 | BTW.nr. 8150.69.613B01
ga naar http://twitter.com/Koningsstal ga naar http://nl.linkedin.com/pub/bert-koning/5/238/144