Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

contact | copyright | disclaimer
home » diensten » directievoering & toezicht

Directievoering & Toezicht

 
Koningsstal Infracare verzorgt toezicht en directievoering tijdens de uitvoering van uw project om de door u als opdrachtgever gestelde eisen en kwaliteit te waarborgen.  Door reeds in de besteksvoorbereiding de mogelijkheid te bieden input te leveren, kan dit de werkbaarheid van het project maximaal bevorderen, of het nu gaat om standaard RAW of nieuwe contractvormen.

Samenvattend betaan de werkzaamheden uit:
 • Het verzorgen van de bestekadministratie en financiën;
 • Toezien op de kwaliteit van de uitvoering; 
 • Het toetsen van de kwaliteit van materialen; 
 • Het adviseren tijdens bouw- en coördinatievergaderingen; 
 • Het voeren van gebiedsregie; 
 • Het aanspreekpunt zijn voor omwonenden en belanghebbenden en verzorgen van de gehele coördinatie tussen alle betrokken partijen;
 • Technische begeleiding en controleren van de aannemer; 
 • Coördinatie nutsbedrijven en belanghebbenden; 
 • Administratie (opzichtersdagboek, weekrapportages, termijnen enz.); 
 • Toetsing van de materialen en constructies;
 • Coördineren van de bouwvergadering; 
 • Bijhouden van de voortgang en kosten van het werk;
 • In overleg met opdrachtgever opdragen van meer- of minderwerk; 
 • Verzorgen van de oplevering en onderhoudstermijn.


sitemap
SITEMAP

Koningsstal Infracare | Keulenaar 4 | 3961NM | Wijk bij Duurstede | Tel. 0343 594767 | info@koningsstal.nl | K.v.K.nr. 30209026 | BTW.nr. 8150.69.613B01
ga naar http://twitter.com/Koningsstal ga naar http://nl.linkedin.com/pub/bert-koning/5/238/144