Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

contact | copyright | disclaimer
home » expertise » gebiedsontwikkeling | het landschap

Gebiedsontwikkeling | Het Landschap

Doortimmerde en slimme landschappelijke plannen. Daarmee helpen wij opdrachtgevers hun ambities te verwezenlijken. Ons doel is dat concepten daadwerkelijk uitgevoerd worden of dat de plannen op z’n minst als vliegwiel fungeren voor de totale gebiedsontwikkeling. Onze kracht zit in de wisselwerking tussen inhoud, proces, ontwerp en realisatie, en werken we op verschillende schaalniveaus aan integrale toekomstvisies, masterplannen, studies, concrete ontwerpen, strategische visies en adviezen.
Onze projecten worden altijd verankerd in de organisatie en omgeving van de opdrachtgever. Dit leidt tot realistische en tegelijkertijd ambitieuze voorstellen.
 
Bij landschappelijke vormgeving trachten we op esthetisch-artistieke wijze en vanuit een natuurwetenschappelijke en technische grondslag de best mogelijke vormgeving te vinden voor de verschillende landgebruiksvormen, waarbij ecologie en de sociale leefomgeving centraal staan.
 
In het planvormingsproces werkt de landschapper samen met onder andere planologen en stedenbouwkundigen. In tegenstelling tot de architectuur is er geen sprake van een vaststaand 'eindbeeld', omdat de natuurlijke objecten zich voortdurend dynamisch ontwikkelen.
 sitemap
SITEMAP

Koningsstal Infracare | Keulenaar 4 | 3961NM | Wijk bij Duurstede | Tel. 0343 594767 | info@koningsstal.nl | K.v.K.nr. 30209026 | BTW.nr. 8150.69.613B01
ga naar http://twitter.com/Koningsstal ga naar http://nl.linkedin.com/pub/bert-koning/5/238/144