Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

contact | copyright | disclaimer
home » expertise » infrastructuur

Infrastructuur

Goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren van de infrastructuur vraagt steeds meer om een gebiedsgerichte benadering. Wij zetten ons in om dit netwerk met oog voor mens en omgeving in stand te houden.
 
Infrastructurele projecten vragen om een gebiedsgerichte benadering, of hoe een project zijn omgeving kan versterken. Oplossingen die vragen om kennis van techniek, inhoud en proces en oog voor alle belangen. Wet- en regelgeving, milieuaspecten, ruimtelijke ordening, maar ook communicatie met de omgeving.
 
Wij ontwerpen en begeleiden de realisatie, van planvorming tot nazorg, vertaald vanuit beleid. Onderscheidend? Ja, gewoon praktisch.
 
 
 
De Koning, (een groots denker) en stal in zijn rijk  het buitenwaar watergrond en groen bouwstenen zijn (om te scheppen en te ordenen)........ Ja, mannen van het plan, met de poten in de (Waikse) klei. 


sitemap
SITEMAP

Koningsstal Infracare | Keulenaar 4 | 3961NM | Wijk bij Duurstede | Tel. 0343 594767 | info@koningsstal.nl | K.v.K.nr. 30209026 | BTW.nr. 8150.69.613B01
ga naar http://twitter.com/Koningsstal ga naar http://nl.linkedin.com/pub/bert-koning/5/238/144