Advies en projectmanagement

Advies

Het oplossen van een inrichtingsvraagstuk is vaak een tijdrovend en ingewikkeld proces. Wij kunnen u in iedere fase, van strategie tot ontwikkeling, van uitvoering tot beheer en onderhoud van dienst zijn. Onze dienstverlening is breed en omvat o.a. het uitvoeren van haalbaarheids- en variantenstudies, het verlenen van technische advisering en het maken van budgetramingen.

Als opdrachtgever kunt u Koningsstal Infracare ook inzetten voor specifieke, specialistische (deel-)oplossingen; als deskundige aanvulling op uw eigen organisatie. Dit kan in de rol van adviseur, civieltechnisch ontwerper of tekenaar, maar ook als contractopsteller en contractbegeleider.

Projectmanagement

Wij leveren projectmanagement  “op maat”. Het is belangrijk om in samenspraak met u als opdrachtgever te zoeken naar oplossingen die binnen de gewenste en wettelijke randvoorwaarden passen. Bij het opstarten van projecten is het beheersen van de kosten, kwaliteit en planning van groot belang. Projectmanagement kan worden verzorgd vanaf de planontwikkeling tot en met de realisatie.

Projectmanagement fungeert als het centrale aanspreekpunt bij projecten. Hierbij worden de werkzaamheden van alle betrokken partijen namens de opdrachtgever gestuurd en gecoördineerd. Een pragmatische aanpak van de werkzaamheden staat daarbij centraal.