Aanbestedingen

Voorheen was aanbesteden op laagste prijs in de GWW en bouwsector de gangbare wijze van gunnen. De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (vanaf 1 juli 2016) dwingt aanbestedende diensten in de GWW aan te besteden op basis van het gunningscriterium van Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), in plaats van op laagste prijs. Met een goede motivering kan weliswaar nog altijd op laagste prijs ingekocht worden.

EMVI is nu een containerbegrip geworden voor 3 gunningscriteria:

 • Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV);
 • Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (lifecycle);
 • Laagste prijs.

Wat voorheen werd aangeduid met EMVI, is nu dus BPKV geworden

De praktijk laat zien dat met EMVI meerwaarde op diverse aspecten bereikt kan worden: verbeterde of innovatieve oplossingen, kortere doorlooptijden, lagere onderhoudskosten, minder omgevingshinder, meer functionaliteiten, hogere duurzaamheidsniveaus en duurzame herverwerking.

Koningsstal heeft ervaring met het schrijven van aanbestedingsleidraden en kan u ondersteunen bij:

 • Het opstellen van aanbestedingsleidraden;
 • Het opstellen van criteria die SMART zijn geformuleerd;
 • Het bepalen van een puntensysteem of systeem met fictieve kortingen om strategisch inschrijven te voorkomen;
 • Het beoordelen van de ingediende Plannen van Aanpak;
 • Correspondentie van de aanbesteding.

EMVI-plannen / Plan van Aanpak

Om een inschrijving op tijd aan te leveren is een hele klus. Wij helpen u daar graag bij! Wij vertalen de vraag van de opdrachtgever naar een commerciële aanbieding die punten scoort bij de aanbestedende dienst. Met als doel de aanbesteding te winnen!

De volgende stappen doorlopen wij bij het schrijven van een EMVI-plan:

 • Inventarisatie inschrijvingsleidraad / bestek / tekeningen;
 • Analyse klantvraag en projectlocatie;
 • Overleg om het project door te spreken en te bepalen waar de aannemer onderscheidend in kan zijn; de ‘brainstormsessie’
 • Indien noodzakelijk terreinbezoek;
 • Opstellen documenten (inclusief grafische vormgeving);
  • Planning;
  • Risico-analyse;
  • Plan van Aanpak;
  • Projectbeheersing;
  • BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie);
  • Omgevingsmanagement;
  • Duurzaamheidsplan.

Trefwoorden bij het schrijven van EMVI-plannen zijn: SMART, creatief, innovatief, beeldend en makkelijk leesbaar.