Begeleiding realisatie

Koningsstal Infracare verzorgt omgevingsmanagement, directievoering en toezicht tijdens de uitvoering van uw project om de door u als opdrachtgever gestelde eisen en kwaliteit te waarborgen.  Door reeds in de besteksvoorbereiding de mogelijkheid te bieden input te leveren, kan dit de werkbaarheid van het project maximaal bevorderen, of het nu gaat om standaard RAW of nieuwe contractvormen.

Samenvattend bestaan de werkzaamheden uit:

 • Het voeren van gebiedsregie;
 • Omgevingsmanagement;
 • Coördinatie nutsbedrijven en belanghebbenden;
 • Het verzorgen van de bestekadministratie en financiën;
 • Toezien op de kwaliteit van de uitvoering;
 • Toetsen van de kwaliteit van materialen;
 • Het adviseren tijdens bouw- en coördinatievergaderingen;
 • Technische begeleiding en controleren van de aannemer;
 • Toetsing van de materialen en constructies;
 • In overleg met opdrachtgever opdragen van meer- of minderwerk;
 • Verzorgen van de oplevering en onderhoudstermijn.