De stad

De maatschappij verandert. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan de dialoog aan met gemeenten omdat ze ergens iets van vinden, omdat ze het ergens niet mee eens zijn of omdat ze iets in gang willen zetten. Partijen nemen de regie op hun leefomgeving. Participatie & burgerinitiatief spelen daarbij een belangrijke rol.

Ook het klimaat verandert. Er moeten maatregelen genomen worden om op een verantwoorde manier met de veranderingen om te gaan. Anders denken en anders doen. Creatieve plannen die leiden tot een innovatieve en klimaatbestendige samenleving vanuit bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Wij streven  naar doortimmerde en slimme ruimtelijke ideeën en plannen met als doel gezamenlijke ambities te verwezenlijken. Onze kracht zit in de wisselwerking tussen inhoud, proces, ontwerp, realisatie en beheer. Wij willen de verbinding slaan, dwars door schaalniveaus en partijen heen.