Het Landschap

Bij landschappelijke vormgeving werken wij vanuit een natuurwetenschappelijke grondslag waarbij ecologie en de sociale leefomgeving centraal staan. Met als doel een esthetisch-artistieke vormgeving te vinden voor de verschillende gebruiksvormen.

Doordachte en functionele landschappelijke plannen. Daarmee helpen wij opdrachtgevers hun ambities te verwezenlijken. Ons doel is dat concepten daadwerkelijk uitgevoerd worden of dat de plannen op z’n minst als vliegwiel fungeren voor een gebiedsontwikkeling. Wij werken daarvoor op verschillende schaalniveaus aan integrale toekomstvisies, masterplannen, studies, concrete ontwerpen en adviezen.