Infrastructuur

Goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wij zetten ons in om dit netwerk met oog voor mens en omgeving in stand te houden.

Het ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren van de infrastructuur vraagt steeds meer om een gebiedsgerichte benadering. Of zelfs hoe een project zijn omgeving kan versterken. Oplossingen die vragen om kennis van techniek, inhoud en proces en oog voor alle belangen. Rekening houdend met wet- en regelgeving, milieuaspecten, ruimtelijke ordening, maar ook communicatie met de omgeving.