Projecten

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2017/07/Website-Doorfietsroute-300x200.jpg

Projectmanagement gemeente Utrechtse Heuvelrug

Realisatie doorfietsroute Via Regia | Utrecht Science Park - Veenendaal

Provincie Utrecht heeft in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 in juli 2018 zeven prioritair aan te leggen doorfietsroutes aangewezen, waarvan de doorfietsroute Utrecht Science Park (USP)-Veenendaal zich voor een groot gedeelte over grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug begeeft. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Rhenen hebben met de provincie een realisatieovereenkomst getekend. In een bouwteam met aannemer Dura Vermeer, Provincie Utrecht en de gemeenten wordt het uitvoeringsontwerp vastgesteld en de realisatie voorbereid. Koningsstal Infracare verzorgt het projectmanagement voor de realisatie van de doorfietsroute in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2017/07/Website-Dennenhorst-300x200.jpg

Engineering duurzame rioolvervanging Dennenhorst Driebergen-Rijsenburg

Vervangen rioolstelsel voor gescheiden stelsel en herinrichting Dennenhorst e.o. Driebergen-Rijsenburg

De riolering in Dennenhorst en de omliggende straten, Van Bijenlaan, Esmeijerlaan, Schotellaan, Ninaber van Eijbenlaan en Du Celliée Mullerlaan in Driebergen-Rijsenburg is aan vervanging toe. Ook is er schade aan de wegen door boomwortel opdruk en beplanting. Klachten over de riolering en schade in de straat zijn mede aanleiding voor het project ‘Vervanging riolering en herinrichting Dennenhorst en omgeving’. De werkzaamheden worden uitgevoerd om tegelijkertijd de riolering en de nutsvoorzieningen te vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra en zijn gestart op dinsdag 22 augustus. Begin 2024 zullen de werkzaamheden naar verwachting worden opgeleverd.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2017/07/Website-Eikenlaan-300x200.jpg

Herinrichting Bomenbuurt Scherpenzeel

Vervangen rioolstelsel voor gescheiden stelsel en herinrichting Bomenbuurt Scherpenzeel

In opdracht van de gemeente Scherpenzeel hebben wij het ontwerp en de engineering verzorgd voor de vervanging van het gemengde rioolstelsel voor een gescheiden stelsel en de herinrichting van de Bomenbuurt in Scherpenzeel. Speerpunt hierin was het afkoppelen van het openbare gebied en zoveel mogelijk privaat gebied of dakvlak. Vanuit de participatie doelstellingen van de gemeente hadden de bewoners hierin een preferente rol. Samen met de bewoners is er een keuze gemaakt uit varianten, bomensoorten en inrichtingsmaterialen. Een beste opgave met een meer dan bijzonder duurzaam resultaat. Ook de projectleiding is van de bestuursopdracht tot en met de eindoplevering een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Een project dat uitblinkt in samenwerking!

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2017/07/woestduin-300x200.jpg

Ontwerp buitenruimte

Nieuwbouw Woestduinlaan Doorn

In een parkachtige omgeving in Doorn worden in opdracht van IDBB 98 appartementen gerealiseerd. Op het voormalige terrein van BMNO hotel (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers) komen 3 appartementengebouwen. Wij hebben het ontwerp van de buitenruimte en de engineering van de riolering uit mogen voeren.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2017/07/Website-Gladheid-300x200.jpg

Gladheidsbestrijding

Raamovereenkomst Gladheidsbestrijding 2022-2027 gemeente De Bilt

Uren voordat de gladheid intreedt, gaan de strooiwagens de weg op om de 140 kilometer hoofdroutes en 96 kilometer fietspaden te strooien in De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan en Westbroek. Duurzaam strooien met nat zout in kleinere hoeveelheden, omdat dit niet van de weg waait en het een direct dooiende werking heeft.
Wij hebben hiervoor de Raamovereenkomst opgesteld voor 5 jaren en dit Europees op de markt gebracht middels een EMVI aanbesteding.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2017/07/Website-Maarsbergen-300x200.jpg

Infrastructuur

Ontsluiting bedrijventerrein Maarsbergen op N226

Voor de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein Haarbos in Maarsbergen was een nieuwe ontsluiting noodzakelijk door het buitengebied met een nieuwe aansluiting op de N226 . Met een reconstructie van de Rottegatsteeg en Griftdijk en de aanleg van een kruising met een i-VRI is er nieuwe route voor vrachtverkeer gerealiseerd. Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met de provincie Utrecht hebben wij het project van het initiatief tot en met de realisatie en overdracht naar de verschillende assets uitgevoerd.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2017/07/Website-Haven-Drimmelen2-300x200.jpg
https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2017/07/Website-Holland-Casino-300x200.jpg

Bouwteams

Bouwteam havens Drimmelen en Lage Zwaluwe

In samenwerking met gemeente Drimmelen en Gebr. de Leeuw zijn diverse kadeconstructies vervangen in de binnenhavens van Drimmelen en Lage Zwaluwe. Vanaf het Initiatief tot de realisatie, opleverdossiers en beheerplannen is Koningsstal betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe kadeconstructies. Budget gestuurd ontwerpen met een praktische insteek van onszelf, maar vooral ook van de aannemer heeft geresulteerd in een veilige en betaalbare oplossing die er ook nog eens goed uit ziet.

Bouwteam Holland Casino Utrecht

Het nieuwe gebouw voor Holland Casino Utrecht is gesitueerd op de hoek van de Winthontlaan en het Merwedekanaal aan de zuidzijde van Utrecht en direct aan de A12 gelegen.

De stedenbouwkundige uitgangspunten geeft de locatie voor Holland Casino de mogelijkheid om het terrein maximaal te benutten met behoud van ruimte rondom het complex. Samen met Onis Vastgoed en KWS-Infra Utrecht hebben wij mogen werken aan de engineering en inrichting van het buitenterrein. Het project is BREEAM gecertificeerd als Excellent.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2019/09/houtensebrug-jpg-11223-300x200.jpg

EMVI- en werkplannen

Houtensepad brug, Kromme Nieuwegracht, Oosterstroom en Vecht Utrecht

In samenwerking met aannemer Gebr. de Leeuw uit Oosterhout heeft Koningsstal Infracare EMVI plannen en gedetailleerde werkplannen geschreven voor de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden. Hierin stonden veiligheid, werken langs het spoor en langs waterwegen centraal. Na voltooiing van de werkzaamheden zijn de nieuwe situaties digitaal ingemeten en verwerkt in revisies.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2019/07/revisie-300x200.jpg

Revisiewerk

Digitale situatiemetingen en maken 'as-built' tekeningen

Voor diverse opdrachtgevers, zowel aannemers als overheden, verzorg(d)en wij de revisietekeningen van uitgevoerde werkzaamheden, de weergave van de nieuwe situatie na de uitvoeringswerkzaamheden. Voor het maken van deze tekeningen hanteren wij de NLCS, de CAD standaard voor GWW tekeningen.

Bewonersavond Eikenlaan Scherpenzeel

De presentatie van de ontwerpvarianten zoals met inbreng van het bewonerscomité tot stand zijn gekomen. Een druk bezochte avond waarop iedereen nog eens 'geeltjes' mocht plakken voor aandacht- en verbeterpunten. Heel veel waardevolle informatie werd vergaard wat het definitieve ontwerp uiteindelijk heeft gebracht.

Voorbereidende werkzaamheden Eikenlaan Scherpenzeel

Helaas was er geen mogelijkheid de aanwezige 123 eiken te handhaven bij de herinrichting en het aanleggen van een nieuw gescheiden rioolstelsel. Enerzijds door de ondergronds bezetting, anderzijds door de conditie van de bomen. Om tijdens de uitvoering zoveel mogelijk 'schoon' te kunnen werken zijn alle bomen vooraf gerooid, de ondereinden met uiterste zorgvuldigheid tussen de kabels en leidingen uit verwijderd en de aanpassingen aan kabels en leidingwerken uitgevoerd.

Het eindresultaat, de nieuwe Eikenlaan in Scherpenzeel

Een prachtig einderesultaat met een interview van het bewonerscomité.

Het engelse werk Amerongen

In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft Koningsstal Infracare dit brede participatie project uitgevoerd, waarbij de focus lag op een duurzame boven-en ondergrondse inrichting, van initiatieffase tot en met realisatiefase en de overdracht naar Beheer. Het werk betrof de aanleg van 2.600m gescheiden riool met infiltratie van regenwater, het afkoppelen van het openbaar en privaat gebied en het afkoppelen van de voordakvlakken van de woningen. Het engelse werk, Dwarsakkers en Royenstein in Amerongen in samenwerking met bewoners weer gereed voor de toekomst.