Projecten

Revisiewerkzaamheden

Voor diverse aannemers verzorgen wij de revisietekeningen van uitgevoerde werkzaamheden. Met ons GPS-apparaat wordt het werk digitaal ingemeten en worden vervolgens de tekeningen gemaakt. De meest voorkomende revisies zijn verhardingen, rioleringen en constructies. Voor het maken van onze tekeningen hanteren wij de NLCS.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2019/07/revisie-300x200.jpg
https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2019/04/drimmelen-werkzaamheden.jpg

Bouwteam havens.

In samenwerking met gemeente Drimmelen en Gebr. de Leeuw zijn diverse kadeconstructies vervangen in de binnenhavens van Drimmelen en Lage Zwaluwe. Vanaf het Initiatief tot de realisatie, opleverdossiers en beheerplannen is Koningsstal betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe kadeconstructies. Budget gestuurd ontwerpen met een praktische insteek van onszelf, maar vooral ook van de aannemer heeft geresulteerd in een veilige en betaalbare oplossing die er ook nog eens goed uit ziet.

 Principeverzoek.

Een initiatiefnemer, heeft Koningsstal gevraagd te ondersteunen bij het indienen van een principeverzoek voor een bestemmingsplanwijziging en aankoop van grond. Hiervoor is een 2D en 3D afbeelding gemaakt die de intenties van de initiatiefnemer laten zien. Zo is de opstap gemaakt voor het vervolgproces van het initiatief.

http://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/principeverzoek-1-1-300x200.jpg
http://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/Gedetailleerde-werkplannen-300x200.jpg

Gedetailleerde werkplannen.

In Utrecht heeft aannemersbedrijf Gebr. de Leeuw diverse oevers vervangen. Voor de (Kromme) Nieuwe gracht, Oosterstroom en de Vecht heeft Koningsstal diverse gedetailleerde werkplannen geschreven zoals gevraagd in het bijbehorende bestek. In deze plannen staan de uitvoeringswijze, uitvoeringsmethode en veiligheid centraal. De uitvoeringswijze in de binnenstad van Utrecht is aanzienlijk anders dan die aan de Vecht en in de wijken daarbuiten.

Winkelcentrum Makado.

Door de uitbreiding van de supermarkt in wijkwinkelcentrum Makado is een nieuwe indeling van de openbare ruimte noodzakelijk. Aandachtspunten bij het maken van het ontwerp waren: de beschikbare ruimte voor de verschillende functies en een esthetische opwaardering van de buitenruimte waardoor Makado een mooie en fijne plek wordt om de boodschappen te gaan doen

http://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/makado-300x200.jpg
http://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/Beaufort-300x200.jpg

Beaufortlaan Soest.

Tegen de duinrand van Soestduinen wordt een nieuwbouwproject van 13 luxe woningen voorbereid. De GWW-aannemer heeft de tekeningen voor de buitenruimte gemaakt en aan Koningsstal is gevraagd het bestek te schrijven. Ook hebben wij een deel van de communicatie met de gemeente Soest verzorgd voor de aansluiting van het bestek op de leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte van de gemeente Soest.

Bijenkorf Leersum

In het centrum van Leersum zijn 5 nieuwbouw appartementen, 10 maisonnettes en 1 eengezinswoning gerealiseerd waarvoor Koningsstal de buitenruimte heeft ontworpen en uitgewerkt. De parkeervoorzieningen, de ondergrondse infrastructuur, het groen en de diverse hoogteverschillen zijn uitgewerkt en inmiddels gerealiseerd.

http://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/Bijenkorf-300x200.jpg
http://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/de-bilt-300x200.jpg

Zwembad de Bilt

Gemeente De Bilt krijgt een nieuw zwembad op de plek van het voormalige buitenbad. Koningsstal heeft de uitvoeringsvoorbereiding voor het bouwrijp maken van het terrein gemaakt. Onderdelen daarvan waren: inventarisatie, maken van tekeningen, het opstellen van een werkomschrijving en een kostenraming.

Het engelse werk