Projecten

Houtensepadbrug Utrecht

Tussen Fort Lunet III en de spoorlijn Utrecht- Den Bosch is de Houtensepadbrug gelegen. In samenwerking met de aannemer heeft Koningsstal het Emvi-plan geschreven voor de aanbesteding hierin stond veiligheid en werken langs het spoor centraal. Deze aanbesteding heeft de aannemer aangenomen! Na gunning heeft Koningsstal diverse werkplannen geschreven ten behoeve van de uitvoering van het werk. Na voltooiing van de werkzaamheden hebben we de revisie verzorgt, inmiddels wordt de brug weer volop gebruikt door fietsend Utrecht.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2019/09/houtensebrug-jpg-11223-300x200.jpg
https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2019/09/AFBEELDING-OPZET-grotebrugse-grintweg-300x200.jpg

Grotebrugse Grintweg Tiel

In opdracht van de gemeente Tiel heeft Koningsstal een schetsontwerp gemaakt voor de Grotebrugse Grintweg. Deze doorgaande 50km weg is omgevormd tot een 30km zone waarbij bus- en vrachtverkeer gemeden worden. Dit schetsontwerp hebben wij vervolgens uitgewerkt tot definitief ontwerp en bestek met tekeningen. Sept. ’19 is het werk aanbesteed waarbij Koningsstal de gemeente heeft geassisteerd. In okt. ’19 wordt gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de riolering, herinrichten van de weg en aanbrengen van geluidsreducerend asfalt, dit in nauwe afstemming met de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen.

Revisiewerkzaamheden

Voor diverse aannemers verzorgen wij de revisietekeningen van uitgevoerde werkzaamheden. Met ons GPS-apparaat wordt het werk digitaal ingemeten en worden vervolgens de tekeningen gemaakt. De meest voorkomende revisies zijn verhardingen, rioleringen en constructies. Voor het maken van onze tekeningen hanteren wij de NLCS.

https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2019/07/revisie-300x200.jpg
https://www.koningsstal.nl/wp-content/uploads/2019/04/drimmelen-werkzaamheden.jpg

Bouwteam havens

In samenwerking met gemeente Drimmelen en Gebr. de Leeuw zijn diverse kadeconstructies vervangen in de binnenhavens van Drimmelen en Lage Zwaluwe. Vanaf het Initiatief tot de realisatie, opleverdossiers en beheerplannen is Koningsstal betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe kadeconstructies. Budget gestuurd ontwerpen met een praktische insteek van onszelf, maar vooral ook van de aannemer heeft geresulteerd in een veilige en betaalbare oplossing die er ook nog eens goed uit ziet.

 Principeverzoek

Een initiatiefnemer, heeft Koningsstal gevraagd te ondersteunen bij het indienen van een principeverzoek voor een bestemmingsplanwijziging en aankoop van grond. Hiervoor is een 2D en 3D afbeelding gemaakt die de intenties van de initiatiefnemer laten zien. Zo is de opstap gemaakt voor het vervolgproces van het initiatief.

https://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/principeverzoek-1-1-300x200.jpg
https://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/Gedetailleerde-werkplannen-300x200.jpg

Gedetailleerde werkplannen

In Utrecht heeft aannemersbedrijf Gebr. de Leeuw diverse oevers vervangen. Voor de (Kromme) Nieuwe gracht, Oosterstroom en de Vecht heeft Koningsstal diverse gedetailleerde werkplannen geschreven zoals gevraagd in het bijbehorende bestek. In deze plannen staan de uitvoeringswijze, uitvoeringsmethode en veiligheid centraal. De uitvoeringswijze in de binnenstad van Utrecht is aanzienlijk anders dan die aan de Vecht en in de wijken daarbuiten.

Winkelcentrum Makado

Door de uitbreiding van de supermarkt in wijkwinkelcentrum Makado is een nieuwe indeling van de openbare ruimte noodzakelijk. Aandachtspunten bij het maken van het ontwerp waren: de beschikbare ruimte voor de verschillende functies en een esthetische opwaardering van de buitenruimte waardoor Makado een mooie en fijne plek wordt om de boodschappen te gaan doen

https://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/makado-300x200.jpg
https://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/Beaufort-300x200.jpg

Beaufortlaan Soest

Tegen de duinrand van Soestduinen wordt een nieuwbouwproject van 13 luxe woningen voorbereid. De GWW-aannemer heeft de tekeningen voor de buitenruimte gemaakt en aan Koningsstal is gevraagd het bestek te schrijven. Ook hebben wij een deel van de communicatie met de gemeente Soest verzorgd voor de aansluiting van het bestek op de leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte van de gemeente Soest.

Bijenkorf Leersum

In het centrum van Leersum zijn 5 nieuwbouw appartementen, 10 maisonnettes en 1 eengezinswoning gerealiseerd waarvoor Koningsstal de buitenruimte heeft ontworpen en uitgewerkt. De parkeervoorzieningen, de ondergrondse infrastructuur, het groen en de diverse hoogteverschillen zijn uitgewerkt en inmiddels gerealiseerd.

https://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/Bijenkorf-300x200.jpg
https://www.koningsstal.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/de-bilt-300x200.jpg

Zwembad de Bilt

Gemeente De Bilt krijgt een nieuw zwembad op de plek van het voormalige buitenbad. Koningsstal heeft de uitvoeringsvoorbereiding voor het bouwrijp maken van het terrein gemaakt. Onderdelen daarvan waren: inventarisatie, maken van tekeningen, het opstellen van een werkomschrijving en een kostenraming.

Het engelse werk