Ingenieurswerk

Bij de realisatie van een ontwerp zijn veel mensen betrokken. Voor een goed resultaat zijn afspraken vooraf bepalend. De besteksvoorbereiding vormt in onze werkwijze een belangrijke schakel tussen ontwerp en realisatie. Uitvoeringstekeningen, beplantingsplannen, doorsneden, technische details en calculaties en kostenramingen worden opgesteld en getoetst op haalbaarheid.

Ingenieurswerk maakt de plannen concreet. De activiteiten concentreren zich daarbij op diensten die aan de orde komen bij  infrastructurele en cultuurtechnische projecten, zoals:

  • Coördineren en (laten) uitvoeren van benodigde onderzoeken en inventarisaties;
  • Uitvoeren van inmetingen;
  • Afstemming en overleg met stakeholders en nutsbedrijven;
  • Participatietrajecten met bewoners en gebruikers;
  • Het ontwerpen en engineren van voorzieningen (rioleringen, afkoppelen en infiltratie, wegen, water, kunstwerken, sportvelden, groen, recreatie etc);
  • Het opstellen van ontwerptekeningen voor SO, VO, DO en UO;
  • Het opstellen van bestekken en uitvoeringscontracten (traditioneel RAW, UAVgc, Bouwteam, BPKV);
  • Het opstellen van aanbestedingsdocumenten;
  • Nazorg, beheer en onderhoudsadviezen.